Björn Wetterling och Anders Ardstål har meddelat att de på egen begäran önskar lämna sina uppdrag som styrelseordförande respektive styrelseledamot i Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”). Björn och Anders kommer arbeta i styrelsen fram till dess att nya styrelseledamöter valts. Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma för att välja nya ledamöter till Bolagets styrelse. Aktieägaren Claes Lindahl föreslår att Johan Möllerström och Gregory Batcheller väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att Gregory Batcheller väljs till styrelseordförande.

– Jag tackar Björn och Anders för ett gott samarbete under deras tid som ledamöter i styrelsen. Intellegos större ägare vill ändra fördelningen av styrelsen för att representera en ny ägarfördelning där Johan Möllerström och Greg Batcheller är tilltänkta, säger Claes Lindahl, Intellegos vd och största ägare.