Tillväxtresan fortsätter

Tredje kvartalet i sammandrag
• Två nya LOI om utvecklingsprojekt under perioden.
• Ytterligare tre LOI efter perioden, bland annat inom UV-härdning.
• Nettoomsättningen ökade med 57 procent jämfört med samma period föregående år.
• Etablerat dotterbolag i Asien och rekryterat försäljningsansvarig.
• Bruttomarginalen har förbättrats från 76 till 93 procent.
• Förlusten minskade med 35 procent under perioden jämfört med föregående kvartal.