Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kan nu bekräfta det tidigare preliminära beskedet om kraftigt ökade intäkter under årets andra kvartal. Omsättningen uppgår till över 20 miljoner SEK vilket innebär en ökning med 470 procent jämfört med samma kvartal föregående år (3,5 miljoner SEK). Bolaget visar även vinst på operativ nivå.

Tillväxten väntas även fortsätta öka under 2022 och 2023. Den slutgiltiga rapporten för Q3-22 publiceras enligt plan 24 november 2022.