Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kommer som ett led i att öka informationsgivningen till aktiemarknaden att arrangera ett webbevent för frågor och svar om bolaget och dess utveckling. Detta Q&A-event kommer att hållas onsdag 22 mars kl 17:00-18:00. Eventet är endast tillgängligt för i förväg anmälda personer.

För att anmäla medverkan på Intellegos Q&A-event, mejla namn och frågor till fraga@intellego-technologies.com. Senaste dagen att anmäla medverkan är måndag 20 mars kl 17:00. Senast dagen för själva eventet kommer en inbjudan med länk till webbeventet att skickas per mejl till alla som anmält sig.