Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Betalning kommer att ske i både kontanter och Intellego aktier, där delar av köpeskillingen är villkorad att Daro uppnår uppsatta tillväxtmål. Betalning beräknas göras i början av 2023 och ska godkännas vid en extra bolagsstämma i Intellego.

Med förvärvet av aktierna i Daro Group kommer Intellego att expandera distributionsnätverket och öppna upp för nya intäktsströmmar. Förvärvet kommer ge bolaget en betydligt starkare position på UK-marknaden samt möjliggöra för global expansion av Daros befintliga produktportfölj och utvecklingsprojekt. Uppköpet ger även Intellego direkt marknadsaccess till vattendesinfektion vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion. Daro Group är ett växande, vinstdrivande bolag med positivt kassaflöde.

Den första betalningen till Daro Group ska göras i början av 2023 då Intellego ska betala 3,5 MGBP i likvida medel samt 1,5 MGBP i Intellego aktier. Intellego ska sedan betala 0,75 MGBP 12 månader efter första betalningen och därefter 0,75 MGBP 24 månader efter första betalningen. Daro Group kan också erhålla en tilläggsköpeskilling om 1 MGBP i likvida medel och 2,5 MGBP i Intellego aktier vid ett senare skede förutsatt att Daro uppnår uppsatta tillväxtmål. Värdet på de aktier som emitteras kommer att sättas till 30 dagars medelvärde vid tidpunkten då aktierna ges ut. För första betalningen kommer det då att ske i början av 2023.

Intellego har flera tillgängliga alternativ att finansiera uppköpet, till exempel emittering av aktier och lån. Intellego har redan erhållit lånelöften, och storägarna samt styrelsen ställer upp som garanter vid en nyemission, om det skulle behövas.

Bokföringen kommer att konsolideras från och med 1 juni 2022.

Förvärvet av Daro kommer ge Intellego en långsiktig tillväxt inom vattendesinfektion och en direkt effekt på omsättning redan 2022. Intellego ser goda möjligheter att omsättningen överstiger 100 MSEK under 2023, utan inräknad tillväxt från de LOI-projekt som Intellego aktivt arbetar med.

Mervyn Douglas är Managing Director på Daro Group:

– Daro Group are delighted to be announcing this transaction and partnering with such a visionary company as Intellego-Technologies. We are looking forward to working together to deliver the growth ambitions of the combined company to the benefit of all stakeholders.