Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade 24 oktober 2022 ett Term Sheet med ett av Europas största bolag inom UV-strålning. Nu lägger avtalsparten en första order på 5,5 MSEK för Intellegos härdningsdosimetrar. Förhandlingarna om ett långsiktigt partneravtal fortgår.

Bolaget som Intellego får ordern från, har huvudkontor i Tyskland och är en av de största aktörerna inom UV-branschen i EU med en årlig omsättning på över 1 miljard SEK. Avtalsparten valde i och med avtalet i oktober 2022 att använda Intellegos dosimetrar och appsystem i stället för en annan färgindikator för deras erbjudande inom desinfektion med UV.

Det tidigare uppskattade värdet på marknaden och möjliga intäkter för Intellego på 250-500 MSEK per år endast från sålda dosimetrar, det vill säga exklusive licensintäkter från Intellegos digitala plattform, bekräftas i och med ordern.