Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) lämnade i maj 2022 in en ny global patentansökan för bolagets fotokromatiska bläckteknologi med syfte att bredda och förlänga patentskyddet med 20 år. Sökrapporten, som genomförs under den inledande granskningsprocessen, är nu klar och visar att inga större hinder föreligger för att patenten ska beviljas.

De senaste åren har Intellego gjort signifikanta framsteg inom produktutveckling för tillämpningsområden inom nya branscher. Under 2021 och 2022 har framför allt Dr Laila Morenos arbete lett till flera större tekniska framsteg.

Patentansökan som sökrapporten avser, täcker bland annat den globala marknaden för det fotokromatiska bläckteknologin, vilket är det bläck som ändrar färg när det exponeras för ljus med olika frekvenser, till exempel UV-ljus. Sökrapporten har genomförts av patentmyndigheten i Storbritannien, och visar att inga större hinder finns för att bevilja patentansökan.

Processen att erhålla ett godkännande kan dröja så länge som ett år, dagens besked innebär dock att ett sådant godkännande är mer sannolikt. Ett beviljat patent innebär att Bolagets IP-skydd för den viktigaste teknologin kommer att förlängas i både tid och geografisk utsträckning.

Bolaget har ytterligare aktiva patentansökningar för olika delar av kärnteknologin och även för bolagets appsystem. Bolaget har redan en omfattande patentportfölj som skyddar affärens kärnteknologi.