Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) lanserar idag 24 juni en dosimeter med en på marknaden ny egenskap, att mäta strålning av våglängden 222 nanometers ultraviolett ljus, vilken är ämnad att användas för att indikera exponering för 222nm på en person eller yta. Dosimetern är verifierad av Sveriges forskningsinstitut RISE och är i dagsläget den enda verifierade dosimetern för 222nm på marknaden.

Dosimetern 222nm indikerar när en yta eller luft blivit exponerat för tillräcklig mängd ultraviolett ljus för att uppnå desinfektion av till exempel olika virus, men också för att indikera att en person inte blivit överexponerad av strålningen.

Intellego marknadsför sedan tidigare en annan dosimeter för att mäta exponeringen med 254 nm ultraviolett ljus, skillnaden ligger i att desinfektion med 222nm ultraviolett ljus verkar kunna genomföras under en viss tid utan att närvarande människor tar skada av ljuset.

– Eftersom det är en ny produkt kan vi i dagsläget inte förutse behovet på marknaden, men vi har pågående förhandlingar med potentiella kunder och möjlighet att göra de första leveranserna i augusti 2021, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Om Intellego Technologies UVC dosimetrar
UVC dosimetrar används bland annat av hälso- och sjukvården för att verifiera att ytor har utsatts för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier, virus och sporer. Dosimetern, när den utsatts för ultraviolett ljus, ändrar färg, vilket ger användarna ett enkelt, effektivt och snabbt verktyg för att säkerställa tillräcklig desinfektion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/