Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) erhöll 7 november 2022 en order på härdningsdosimetrar värd 5,5 MSEK från ett av Europas största bolag inom UV-strålning. UV-aktören har nu genomfört tester med positiva resultat tillsammans med deras största kunder.

Förhandlingarna om ett större och mer omfattande partneravtal fortgår efter den inledande ordern 7 november. Sannolikheten för att ni närtid teckna ett flerårigt avtal, med minimumvolymer i linje med tidigare nämnda marknadsvolymer, har ökat väsentligt tack vare positiv feedback från UV-aktörens kunder.

Det tidigare uppskattade värdet på marknaden upprepas. Ett partneravtal ger Intellego potentiellt intäkter på 250-500 MSEK per år endast från sålda dosimetrar, exklusive licensintäkter från Intellegos digitala plattform.