Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) är överens om exklusivt samarbete inom ett specifikt affärsområde, med samma europeiska bolag inom UV-härdning som LOI tecknades med i oktober 2021. Överenskommelsen avser dosimeterteknik för användningsområdet PSA, pressure sensitive adhesives, vilket används inom bland annat produktion med hjälp av härdning av medicintekniska produkter och mobiltelefoner.

Ett avtal beräknas vara på plats i mitten av 2023 och namnet på bolaget kommer då att delges marknaden. Utifrån diskussionerna kommer avtalsperioden inledningsvis uppgå till 3-5 år. Minimumvolymerna inom ramen för exklusiviteten uppgår till ett ordervärde om 165 MSEK per år efter 3 år. Ordervolymen kommer att vara stegrande de första åren.

Bolaget som Intellego kommit till en överenskommelse med, och där avtalsförhandlingar pågår, är europeiskt, ett av världens största företag inom UV-härdning för tryckkänsliga adhesiv och omsätter cirka 19 mdr EUR per år.