Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har inom ramen för samarbetet med Heraeus Kina tidigare genomfört positiva tester med prototyper av dosimetrar för UVA-härdning, nu har även UVC-dosimetrar för härdning testat med positiva resultat. Heraeus bekräftar därmed de testresultat Intellego genomfört med ett ledande europeiskt bolag inom härdning.

– Det visar att Intellegos produkt, UVC-dosimeter för härdning, fungerar väldigt väl under olika förhållanden och att den verkligen är redo för en global lansering.

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Heraeus Kina är ett av världens största företag inom UVA-härdning och marknaden för härdningsapplikationer.