Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har inom ramen för samarbetet med Heraeus Kina nu testat prototyper av en ny dosimeter för UVA-härdning. Dosimetern är anpassad för härdningsprocesser med UVA-ljus vilket är en ny marknad för Intellegos dosimetrar.

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Intellego har nu i samarbete med Heraeus Kina utvecklat en UVA-dosimeter som ska användas för att kvalitetssäkra produktionsprocesser. Heraeus Kina är ett av världens största företag inom UVA-härdning och marknaden för härdningsapplikationer.

– Det är ett klart positivt steg, vår teknik fungerar som tänkt vilket ökar chanserna att få till ett avtal. Fler tester behöver genomföras innan vi har en färdig produkt, men vi har kommit ett stort steg närmare, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.

UVA-dosimetrarna som utvecklas i projektet planeras att användas i Heraeus Kinas produktionsmiljöer samt säljas vidare till deras kunder. En uppskattning av marknaden från Heraeus Kina för de avsedda applikationsområdena bedöms av Intellego kunna innebära en årlig omsättning på 150-300 MSEK, vilket är beroende av en lyckad utveckling och kommersialisering vilket kommer att ta flera år att uppnå.