Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) inrättar nu en unik e-postadress, fraga@intellego-technologies.com, i ett led att öka tillgängligheten för befintliga aktieägare. Inskickade frågor kommer att sammanställas och besvaras i anslutning till nästkommande kvartalsrapportering.

Vänligen observera att e-postmeddelanden till fraga@intellego-technologies.com inte kommer att besvaras per e-post utan i anslutning till kommande kvartalsrapport. Inskickade frågor som handlar om insiderinformation eller redan kommunicerad information kommer inte att hanteras.