Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade i oktober 2022 ett Term Sheet med ett av Europas största bolag inom UV-strålning för industrin. Avtalsparten har sedan dess utvärderat marknaden med positiva resultat och har nu kommit överens med Intellego om ramverk gällande volymer, priser och avtalsperiod för det större avtal som partnerna avser att signera under 2023. Baserat på volymer och priser i överenskommelsen är avtalet värt omkring 45 miljoner EUR i intäkter för Intellego.

Den europeiska UV-aktören, som verkar globalt, har börjat lansera Intellegos dosimetrar och appsystem till företrädesvis branscher inom desinfektion av livsmedel, läkemedelstillverkning och för härdning, vilket kommunicerats. Avtalspartners la en första order i oktober 2022 och kommande ordrar innebär stegvis ökande volymer. De har tidigare sålt en annan färgindikator till sina kunder, men har nu gått över till Intellegos dosimetrar och appsystem.

Överenskommelsen som slutits ger avtalsparten exklusiv marknadsrätt för vissa applikationsområden inom härdning i vissa länder, dock ej PSA (Pressure Sensitive Adhesives). Den exklusiva rätten är kopplad till volymerna i avtalet.

Avtalsparten har huvudkontor i Tyskland och är en av de största aktörerna inom UV-branschen i EU med en årlig omsättning på över 1 miljard SEK. Tidigare kommunicerad marknadspotential för Intellego förutsatt en lyckad marknadslansering gäller.