Styrelsen i Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden oktober-december 2022 till 2 mars 2023. Anledningen är att arbetet med konsolideringen av Daro Group samt årsredovisningen tagit något längre tid än beräknat varför Bolaget beslutat om att skjuta fram publiceringen en vecka.

Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande av delårsrapporten var 23 februari.