Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick 2021 ett LOI med en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus, och som har en aktiv kundbas inom hortikulturbranschen. Intellego planerar nu för de först leveranserna från testorders på en nyutvecklad dosimeter som både indikerar ljusexponering och temperatur. Leveranserna ska genomföras under första halvåret 2023.

Arbetet med att finslipa produkt och produktdesign fortgår enligt det LOI som Intellego ingick i september 2021. Dosimeterprodukten har sedan samarbetet inleddes utvecklats till att även indikera vilken temperatur en yta utsätts för, vilket tillsammans med mängden ljus påverkar ett skörderesultat. Tillägget av temperaturindikatorn är också orsaken till att utvecklingsarbetet tagit längre tid än tidigare kommunicerats, då det i projektets början var tänkt att dosimetern enbart skulle mäta ljusexponering.

– Behovet av att mäta ljusexponering inom hortikulturbranschen är stort eftersom det möjliggör att både optimera skördarna och få ökad kvalitet. Tack vare produktutvecklingen av vår dosimeter som nu även indikerar temperatur, ser både vi och vår partner att de kommersiella möjligheterna på marknaden växer, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Diskussionerna om ett större och långtgående leveransavtal pågår. Bolaget är en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus med en omsättning på över 1 miljard USD. Utöver LOI-partnern ser Intellego ett ökande intresse från hortikulturmarknaden då det idag inte finns ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att mäta ljusexponering av odlingar.