Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) skjuter på offentliggörandet av kvartalsrapporten Q1-22, nytt datum för rapporten är 8 juni 2022. Orsaken är att bolagets bokförings- och revisionsverksamhet tillfälligt begränsats i Shanghai med anledning av de lokala nedstängningarna på grund av smittspridningen av corona.

För mer information, kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634