Idag, den 24 juni 2021, inleds handeln i Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Intellegos aktie har ISIN-kod SE0016075063 och handlas under kortnamnet INT. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0016038624 och handlas under kortnamnet INT TO1.

Intellego genomförde under juni 2021 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Intellegos tillväxtresa, samt hedrade över att intresset för verksamheten och produkterna är så stort. Att introduceras på First North skapar nya möjligheter att fortsätta växa och expandera bolaget på nya marknader samt lansera nya produkter, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Intellegos Certified Adviser.

För mer information, se Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se