Nasdaq Stockholm AB har idag den 18 juni 2021 godkänt Intellego Technologies AB:s (”Intellego” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

Handeln av aktier och teckningsoptioner i Intellego kommer inledas torsdagen den 24 juni 2021 under kortnamnen INT och INT TO1 och med ISIN-kod SE0016075063 för aktierna och SE0016038624 för teckningsoptionerna.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med erbjudandet och noteringen.

För mer information, se Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se