Intellego Technologies har idag blivit kontaktade av Dagens Industri med anledning av att de inte kunnat se moderbolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Moderbolagets siffror finns på hemsidan och är sedan tidigare inskickade till bolagsverket.

Denna information är en del av Intellegos kontinuerliga arbete för att förbättra kommunikationen med marknaden, som tidigare nämnts.