Med anledning av en artikel i Dagens Industri kommenterar styrelsen i Intellego Technologies bolagets förvärv av Daro Group:

– Intellego förvärvade Daro Group under 2022 vilket gjordes i samråd med jurister och bolagets revisor. Bolaget känner sig bekväma med hur förvärvsprocessen och konsolidering gått till, säger styrelsen.