Baserat på de uppgifter som framkommit de senaste dagarna har den tillkommande styrelsen i Intellego Technologies genomfört en genomlysning av ärendet kring den tidigare kommunicerade ordern från Radical Clean Solutions International. Planen är att Radical Clean Solutions International skall köpa in Intellegos produkter och sälja dessa vidare i Europa och Asien vilket sedan följs av lansering i USA, via Radical Clean Solutions.

Genomlysningen visar att det inte råder några tvivel om att ordern är riktig och att planerade leveranser samt tillhörande betalningar kommer genomföras. Ordern skall levereras under en treårsperiod med mindre volymer till en början, vilka sedan stegras löpande. Leveranser och betalningar har börjat ske och sker enligt plan.

Samtidigt har den tillkommande styrelsen aktiverat en plan för att öka tydligheten i kommunikationen framåt vilken skall implementeras av den operativa ledningen omgående. Det är Intellegos absoluta målsättning att vara så transparenta som möjligt mot marknaden vilket inte minst är viktigt gentemot aktieägarna men också för att ta ett steg framåt och förbereda bolaget för den stora koncern som det är på väg att bli.

Den tillkommande styrelsen ser fram emot att presentera kommande kvartalsrapport som kommer den 24:e Augusti och bekräftar tidigare kommunicerade kvartalssiffror samt de finansiella målen för 2023.

//
Tillkommande ordförande, Greg Batcheller
Tillkommande ledamöter, Per Ola Rosenqvist och Johan Möllerström