Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har tecknat ett term sheet med bindande villkor, med HAI Solutions vilket ligger till grund för ett licensavtal som ska signeras inom 6 månader. Parterna är överens om de huvudsakliga villkoren i licensavtalet, vilket är exklusivt för HAI Solutions applikationsområde och gäller i de länder där HAI har patentskydd. Avtalet kan ge Intellego upp till 300 MUSD enligt den försäljningsprognos som finns och minsta betalningen till Intellego, för att HAI skall erhålla och behålla licensen, är 33 MUSD.

Intellego ingick i oktober 2021 ett LOI med HAI Solutions, ett riskkapitalfinansierat medtechbolag från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA. HAI har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös kontaminering och infektion i blodomloppet.

Intellego och HAI har efter en tids diskussion kommit överens om hur samarbetet ska fortgå. Samarbetet planeras att övergå i en licensaffär där HAI kan nyttja Intellegos teknik och den produktionsmetod som Intellego utvecklar för att trycka på HAI:s produkter. Med hjälp av Intellegos teknik kan HAI producera desinfektionsutrustning att användas globalt inom sjukvården, där Intellegos teknik fungerar som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd och förhindra att till exempel bakterier kommer in i patienters blodflöde vilket kan orsaka svåra infektionssjukdomar.

Licensavtalet är villkorat ett godkännande av den amerikanska myndigheten FDA, vilket parterna inte ser som ett hinder. Risken att inte erhålla ett godkännande för denna typ av medical device som HAI har är mycket liten.

– Efter en tids diskussion har vi kommit överens om licensaffären och vägen framåt med HAI Solutions. Intellegos teknik är helt avgörande för att HAI skall kunna sälja sina produkter och vi har tillsammans landat i att en licensaffär är det bästa för båda parter. Dialogen har varit öppen och ärlig vilket vi uppskattar, och då det rör sig om större summor har Intellego även pratat med HAI:s investerare för att säkerställa realismen i de uppskattade volymerna. Intellegos CCO för Nordamerika, Steve Glover, har mer än 15 års relevant marknadserfarenhet från den marknaden som HAI verkar på och han har kunnat ge inblick i volymer, möjligheter, eventuella problem och andra faktorer som har varit viktiga för Intellegos beslutsfattande, säger Claes Lindahl, vd Intellego.