Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar ett exklusivt distributionsavtal inom healthcare-marknaden, med DuoMed Group för länderna Storbritannien, Danmark och Nederländerna, med möjligheten att utöka avtalet. Avtalet gäller vissa av Bolagets UVC-dosimetrar, 254nm och LED.

DuoMed har ett väletablerat försäljnings- och marknadsföringsnätverk i åtta europeiska länder gällande medicintekniska produkter och utrustning som främst används inom sjukvården. Förutom Storbritannien, Danmark och Nederländerna, vilket det innevarande avtalet avser, har DuoMed också möjlighet att inom nio månader utöka avtalet till att gälla kringliggande europeiska länder. Förutsatt att avtalet utökas skulle Intellego garanteras ytterligare 0,5 MEUR under avtalsperioden, vilket skulle garantera minst 1,5 MEUR i intäkter till Intellego.
Leveranser påbörjas omgående.
 
Om DuoMed Group
DuoMed Group (https://www.duomedgroup.com/) är en ledande distributör av medicintekniska produkter och sjukhusmaterial i Europa. Bolaget omsätter ca 120 MEUR och har över 300 anställda. Huvudkontoret är beläget i Nederländerna.