Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett LOI med ett riskkapitalfinansierat medtechbolag från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA, och som har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös kontaminering och infektion i blodomloppet. Avsikten med LOI är att utveckla en för Intellego ny applikation till en typ av desinfektionsutrustning som används globalt inom sjukvården.

Projektet syftar till att implementera intellegos UV-teknik på medicintekniska produkter som redan används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd. Inledande tester visar att det fungerar väl, fler tester kommer nu genomföras för att verifiera funktionen ytterligare. Därefter kan medtechbolaget lägga en initial order till Intellego, vilket beräknas ske inom 6 månader.

– Vi ska trycka Intellegos fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning vilket på så sätt kan förhindra att till exempel infektioner kommer in i patienters blodflöde. Ett spännande och nytt tillämpningsområde för vår teknologi, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Medtechbolagets målsättning är att sälja cirka 1 miljard desinfektionsmoduler per år, vilket är en marknadspenetration som kan ta flera år att uppnå. Kommersialiseringen är avhängig ett godkännande av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration, FDA. En lyckad kommersialisering skulle på sikt kunna innebära årliga intäkter för Intellego på omkring 500 MSEK.