Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt Letter of Intent, LOI, med Heraeus Kina om att utveckla dosimetrar anpassade för härdningsprocesser med UVA-ljus vilket innebär ett nytt användningsområde för bolagets dosimetrar.

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Intellego ska nu i samarbete med Heraues Kina utveckla UVA-dosimetrar som ska användas för att kvalitetssäkra produktionsprocesser. Heraeus Kina är ett av världens största företag inom UVA-härdning och marknaden för härdningsapplikationer.

UVA-dosimetrarna som utvecklas i projektet planeras att användas i Heraeus Kinas produktionsmiljöer samt säljas vidare till deras kunder. En uppskattning av marknaden från Heraeus Kina för de avsedda applikationsområdena bedöms av Intellego kunna innebära en årlig omsättning på 150-300 MSEK, vilket är beroende av en lyckad utveckling och kommersialisering vilket kommer att ta flera år att uppnå. Målsättningen är att de nyutvecklade dosimetrarna ska börja användas inom nio månader.