Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI med ett spanskt företag, E.Vila Projects om att utveckla dosimetrar inom 395nm UV-härdning anpassade för deras härdningsprocesser. Avtalet innebär att Intellego öppnar upp ett nytt användningsområde för bolagets dosimetrar vilket kan innebära en ny potentiell världsmarknad.

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Intellego ska nu samarbeta med E.Vila Projects, ett spanskt bolag som använder våglängden 395nm i härdningsprocesser. Målet är att använda den nya dosimetern för att kvalitetssäkra produktionsprocesser och på så sätt undvika produktionsavbrott och säkra en acceptabel slutprodukt. Ett exempel är matförpackningar där färgämnen inte ska överföras från förpackning till mat, vilket kan inträffa om UV-exponeringen varit otillräcklig under härdningsprocessen.

E.Vila använder våglängden 395nm i härdningsprocesser, till skillnad från andra härdningsprojekt som Intellego tidigare kommunicerat där 365nm och UVC-strålning används. E.Vila genomför härdningsprocesser kontinuerligt och löpande varje dag vilket ger dem en bra inblick i härdningsprocesser och hur många dosimetrar som kan komma att användas.

En uppskattning av den totala marknaden från avtalsparten för det avsedda applikationsområdet skulle kunna innebära en årlig omsättning för Intellego på över 100 MSEK/år. Målsättningen är att de nyutvecklade dosimetrarna ska börja användas inom sex månader. Intellego för också diskussioner med andra aktörer inom 395nm-området.