Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI med en av världens största producenter av artificiellt solljus, och som har ett omfattande globalt distributionsnätverk. Avsikten är att utveckla en indikator som ska indikera tillräcklig dos exponering UVB-ljus från artificiellt solljus för att den mänskliga huden kan ha producerat en viss mängd D-vitamin. Målsättningen är att de nya produkterna ska vara färdiga inom 12 månader då löpande leveranser ska inledas. Avtalet innebär att Intellego utvecklar en ny produkt, för ett nytt användningsområde och en ny global industri.

Närmare 50 procent av jordens befolkning uppvisar brist på vitamin D, vilket normalt sett produceras i huden då den utsätts för UVB-ljus från vanligt solljus. Även artificiellt solljus i exempelvis medicinska och vanliga solarium avger UVB-ljus vilket också leder till att huden producerar D-vitamin.

Intellego tecknar nu ett LOI för att utveckla en indikator som ska användas för att indikera UVB-strålning. Indikator ska indikera om huden utsatts för en tillräcklig dos UVB-ljus vilket kan relateras till att en viss mängd D-vitamin kan ha producerats. Indikatorn kan på samma sätt användas för att undvika överexponering av solljus. Avtalsparten är europeisk och ett av världens största företag inom artificiellt solljus.

– Vi är glada att få möjlighet att utveckla ännu ett applikationsområde och med ett av världens största företag inom denna industri. Marknaden är enorm, bara i USA använder 30 miljoner amerikaner regelbundet ett solarium. Avtalet är ytterligare ett bevis på hur Intellegos teknikplattform kan användas inom olika vertikaler och det öppnar upp en ny marknad för bolaget, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Intellego bedömer möjligheterna för att utveckla produkterna inom tidsramen och med önskvärd funktion är hög. Avtalsparten har tillsammans med Intellego bedömt den kommersiella potentialen för UVB-indikatorn på marknaden i USA. Förutsatt ett lyckat utvecklingsprojekt och därpå kommersialisering av indikatorn, vilket kan ta flera år, skulle samarbetet kunna medföra intäkter till Intellego på över 1 miljard SEK per år.