Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerade 23 augusti 2022 att Bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), Storbritannien. Intellego har också lämnat ytterligare information om förvärvet av Daro och finansieringen av detta i pressmeddelanden 10 november 2022, 23 december 2022, 12 januari 2023, 13 januari 2023 och 30 januari 2023. Intellego har idag, 1 februari 2023, efter extrastämmans beslut att godkänna styrelsens emissionsbeslut och därefter erhållna likvider, erlagt den första inbetalningen och tillträtt aktierna i Daro