Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar härmed marknaden om verksamhetens nuläge med anledning av att aktiekursen fallit under lösenkursen för optionerna INT TO1 i Intellego.

Intellegos verksamhet fortgår som vanligt. Bolagets olika projekt och uppköpsdiskussioner går framåt och just nu har bolaget flera långt gångna förhandlingar och hoppas på ett positivt utfall de kommande veckorna. Skulle en av dessa diskussioner komma i mål och bli ett signerat avtal innebär det att Intellego 2023 kommer att omsätta över 100 miljoner SEK. Förhoppningen har varit att åtminstone ett av projekten redan skulle varit signerat men förhandlingarna har av olika anledningar dragit ut något på tiden.

Skulle det vara så att teckningsoptionerna INT TO1 vid tidpunkten för inlösen inte tecknas eller endast tecknas delvis, har Intellego alternativa finansieringslösningar till hands. Villkoren för den alternativa finansieringen kan skilja sig från villkoren för teckningsoptionerna.