Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har idag säkerställt möjligheten att ta en checkkredit som uppgår till 10 MSEK. Samtidigt ser Bolaget goda möjligheter till att bli kassaflödespositivt under andra halvåret 2022 baserat på det befintliga order- och leveransläget.

Intellego har förutom nämnd kredit även andra finansieringsalternativ vilket nämns i tidigare kommunikation. Sammantaget anser Intellego att finansieringsläget ser bra ut och att bolaget kommer att ha det kapital som behövs för att fortsätta den planerade expansionen.