Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade 23 augusti 2022 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), ett bolag i Storbritannien med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion. Båda bolagens finansiella ställning kan möjliggöra att förvärvet helt finansieras med lån.

Intellegos styrelse och storägare har tidigare garanterat köpeskillingen av Daro, nu ser dock Intellego goda möjligheter att fullfölja förvärvet genom skuldfinansiering i stället för en nyemission. Detta är möjligt då Intellego och Daro har stabila kassor med låg belåningsgrad. Både Intellegos och Daros kassor beräknas att i slutet av 2022 överstiga 8 MSEK per bolag, vilket enligt plan även sammanfaller med att Intellego avslutar förvärvet. Koncernen beräknas då ha ca 16-20 MSEK i kassan.

Daro omsatte under 2020/2021 ca 70 MSEK, brutet räkenskapsår, med en positiv EBIT marginal. Daro har en stark position på UK-marknaden där de nu utökar produktportföljen med Intellegos dosimetrar. Uppskattningen är att Daros omsättning och resultat kommer att fördubblas de kommande 5 åren.

– Vi ser direkta försäljningssynergier mellan Daros UV-teknik och Intellegos dosimetrar. Förvärvet ger oss en betydligt starkare position på UK-marknaden och möjliggör en global expansion av Daros produktportfölj och utvecklingsprojekt, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.

Förvärvet av Daro Group är i linje med Intellegos tillväxtstrategi att bredda erbjudandet inom UV-industrin och expandera till nya applikationsområden. Uppköpet ger exempelvis Intellego marknadsaccess till vattendesinfektion vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion. Intellego har börjat sälja Daros produkter i bolagets globala distributionsnätverk.

– Förvärvet av Daro kommer medföra långsiktig tillväxt inom vattendesinfektion och ge effekt på omsättning redan 2022. Vi ser goda möjligheter att omsätta över 100 MSEK under 2023, utan inräknad tillväxt från våra aktiva LOI-projekt, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.