Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i januari 2022 ett icke exklusivt LOI med en av världens största producenter av artificiellt solljus, och som har ett omfattande globalt distributionsnätverk inom bland annat solarieindustrin. Utvecklingsarbetet av den nya UVB-indikatorn som indikerar producerad D-vitamin i huden är i det närmaste färdig och projektet övergår i en kommersiell diskussion med partnerföretaget.

Avsikten med LOI-projektet som inleddes för 12 månader sedan, var att utveckla en indikator som ska indikera om huden utsatts för en tillräcklig dos UVB-ljus vilket kan relateras till att en viss mängd D-vitamin kan ha producerats. Indikatorn kan på samma sätt användas för att undvika överexponering av solljus. Den tidigare kommunicerade marknadspotentialen för ett lyckat utvecklingsprojekt och följande kommersialisering gäller fortfarande.

Intellego kan samtidigt informera om ett påtagligt intresse från dermatologiklinikerna, vilket expanderar den globala potentiella marknaden för den nyutvecklade UVB-indikatorn.