Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”), vars aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market, har anlitat Erik Penser Bank som ny Certified Adviser från och med 15 september 2022. Erik Penser Bank ersätter Intellegos tidigare Certified Adviser Eminova Fondkommission.

– Intellego har det senaste året växt kraftigt och vi står nu inför en ny expansiv fas där målsättningen är att bli ett betydligt större bolag de kommande åren. Med anledning av detta ser vi bland annat över vår organisation och rådgivare, och genomför nödvändiga förändringar för att på bästa sätt stödja tillväxten, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.