Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har de senaste åren arbetat på ett appsystem vilket ska kunna användas i kombination med bolagets dosimetrar. Lanseringen av systemet beräknas ske under 2022.

Parallellt med Bolaget utveckling av nya dosimetrar utvecklas även ett appsystem som ska kunna kombineras med dosimetrarna. En diskussion om licensiering av appsystemet pågår för närvarande för ett av LOI-projekten inom UVC-härdning där samarbetspartnern utryckt önskemål om att lansera appsystemet globalt.

Appsystemet kan användas för att avläsa dosimetrar och lagra avläsningsdata. På detta sätt är det möjligt att få oberoende avläsningar om färgförändring och sålunda hur mycket UV-strålning ett område blivit exponerat för. Denna data är väldigt viktig inom bland annat härdningsindustrin där appsystemet nu möjliggör ett digitalt kvalitetssystem som kommer att öka effektiviteten och hastigheten i produktionen.

Appsystemet kan även användas inom Intellegos andra applikationsområden och möjliggör nya potentiella intäktsströmmar som exempelvis en prenumerationsmodell med en gratisversion innehållande vissa attribut och där kunden sedan betalar för premiumfunktioner.

En patentansökan för appsystemet har skickats in och fortsatt testning av systemet fortgår med hittills positiva resultat.

UV härdningsmarknaden är en global växande marknad som används inom produktion av förpackningar, medicintekniska produkter, mobiltelefoner och andra produkter. Den globala härdningsmarknaden beräknas uppgå till ca 16 miljarder USD 2030 och det är en produktionsteknik som vinner alltmer mark då den är miljövänlig och möjliggör hög produktivitet. Baserat på denna generella marknadsinfo samt feedback från marknaden, uppskattar Intellego den potentiella globala intäkten till Intellego från appen, inom UV härdning, till ca 1 miljard SEK/år inom 5 år, förutsatt en lyckad kommersialisering.