Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har under en period samarbetat med ett företag vars kunder är producenter av bland annat läkemedel. Producenten av läkemedlen har nu utvärderat Intellegos UVA 395nm-dosimetrar i deras produktionsprocesser. Testen som genomförts har gett positiva resultat och läkemedelsproducenten utvärderar nu hur dosimetrarna ska implementeras som en standard och användas regelbundet.

Samarbetet är det första där Intellegos UV-dosimetrar utvärderats inom läkemedelsproduktion. De positiva testresultaten öppnar upp för dialog med andra läkemedelstillverkare globalt. UV-strålning används till exempel inom en stor del av läkemedels- och matindustrin vid tillverkning av produkt och förpackningar. Vid läkemedelstillverkning är det nödvändigt att alla förpackningar är desinfekterade vilket regelbundet måste kvalitetssäkras för att undvika kontaminering. Vid läkemedelsproduktion används också UV-härdning då det är nödvändigt att säkerställa att etiketter och liknande har härdats korrekt. Om inte denna process genomförs korrekt kan färgämnen från etiketterna kontaminera medicinen.

– Som teknik är UV-ljus använt inom nästan alla olika tillverkningsindustrier fast med olika syften och alla dessa branscher utgör Intellegos marknad. De positiva resultaten från läkemedelsindustrin visar hur omfattande potentialen för våra produkter totalt sett är, säger Claes Lindahl, vd Intellego.