Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har efter att HAI Solutions, USA, genomfört en lyckad utvärdering av Intellegos teknologi för en specifik medicinteknisk produkt, lagt en villkorad order värd USD 60 000. Villkoret innebär att den amerikanska myndigheten FDA ska godkänna HAI:s produkt för avsett användningsområde, ett godkännande som väntas komma 2022. Parterna förhandlar ett mångårigt samarbetsavtal där parterna hoppas kunna presentera ett avtal i början av 2022.

Intellego ingick i oktober 2021 ett LOI med HAI Solutions, ett riskkapitalfinansierat medtechbolag från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA. De har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös kontaminering och infektion i blodomloppet.

Avsikten med LOI var att utveckla en för Intellego ny applikation till en typ av desinfektionsutrustning som ska användas globalt inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd och förhindra att till exempel bakterier kommer in i patienters blodflöde vilka kan orsaka svåra infektionssjukdomar.

Utvärderingen av Intellegos teknologi för det tänkta användningsområdet har nu slutförts och HAI Solutions har börjat bereda en ansökan till den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration, FDA, för att få ett marknadsgodkännande för produkten. Samtidigt lägger HAI en initial order till Intellego värd USD 60 000, villkorad ett FDA-godkännande.

HAI:s målsättning är att sälja cirka 1 miljard desinfektionsmoduler per år, vilket är en marknadspenetration som kan ta flera år att uppnå. Parterna förhandlar för närvarande avtal om ett fortlöpande samarbete som sträcker sig över många år och som skulle kunna realisera den marknadspotential som tidigare kommunicerats av Intellego.

Om HAI Solutions
Based in Santa Barbara, CA, HAI Solutions is developing a novel and innovative platform of vascular access devices. HAI’s intravenous therapy solutions target IV contamination which occurs in challenging medical care segments like the Operating Room, Intensive Care Unit and Emergency Room. Founded in 2015, HAI Solutions believes in protecting every patient by advancing clinical care across the healthcare spectrum. For more information please visit www.HAI-Solutions.com or follow us on Twitter @HAISolutions.