Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) meddelar att verksamheten utvecklas över förväntan och höjer därför de finansiella målen för 2023.

– Baserat på utvecklingen under 2023 ser vi att bolaget finansiellt utvecklas bättre än tidigare kommunicerats. Med anledning av det höjer vi omsättningsmålet till ca 200 miljoner SEK samt EBIT till ca 80 miljoner SEK för helåret 2023, säger Claes Lindahl, vd Intellego.

Delårsrapporten för Q2 2023 kommer att offentliggöras enligt plan 24 augusti 2023