Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar om kraftigt ökade intäkter under årets tredje kvartal, den preliminära omsättningen beräknas uppgå till över 20 miljoner SEK vilket innebär en ökning med 470 procent jämfört med samma kvartal föregående år (3,5 miljoner SEK).

Bolaget ser ökad försäljning och orderingång som ett resultat av bolagets expansionsarbete. Utvecklingen av bolagets LOI-projekt förväntas utöver detta bidra positivt till försäljningen framöver. Tillväxten väntas alltså fortsätta öka under 2022 och 2023 som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga och reviderade rapporten för Q3-22 publiceras enligt plan 24 november 2022.