Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar om kraftigt ökade intäkter under årets fjärde kvartal och bekräftar även positivt kassaflöde. Den preliminära omsättningen för koncernen beräknas uppgå till över 20 miljoner SEK vilket innebär en ökning med nästan 770 procent jämfört med samma kvartal föregående år (2,3 miljoner SEK).

Inkluderat i koncernens omsättning är också Bolagets organiska försäljning, det vill säga intäkter exklusive de från det nyligen förvärvade Daro Group, vilka har ökat med ca 200 procent under kvartalet. Bolaget anser att omsättningsökningen är ett direkt resultat av bolagets expansionsarbete.

Tillväxten väntas fortsätta öka under 2023 som tidigare kommunicerats. Utvecklingen av bolagets LOI-projekt förväntas dessutom bidra positivt till försäljningen framöver. Ovan siffror är preliminära och den slutgiltiga och reviderade rapporten för Q4-22 publiceras enligt plan 23 februari 2023.