Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) samarbetspartner och kund HAI Solutions har släppt en video där de visar hur Intellegos bläck fungerar med HAI:s produkt.

HAI Solutions nya QIKcap-desinfektionsenhet är designad för att desinficera ytan på en patients intravenösa anslutning och intravenösa åtkomstpunkter för att förhindra mikrobiell inträngning.

Här berättas om processen och en video visar hur enkel processen är: https://hai-solutions.com/products/qikcap-disinfection-device