Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ger löpande uppdateringar om deras produkter på bland annat Youtube. Videorna är på engelska eftersom bolagets primärmarknader är internationell.

I den här videon delar Wendy Walling, CMO på Intellego, en översikt över UVC-dosimetrar, vad de är, hur de används, forskningen och hur de stödjer en säker, effektiv och effektiv användning anordningar för UV-C-desinfektion i vårdmiljöer.

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=fwbpZMmApQs&ab_channel=IntellegoTechnologies