Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) meddelar att koncernen uppnått positivt kassaflöde under det tredje kvartalet, vilket är en följd av bolagets arbete framåt och betalda kundfordringar på över 40 miljoner SEK under perioden.

Tidigare kommunicerade finansiella mål för helåret kvarstår. 

Siffrorna är preliminära och de slutgiltiga siffrorna kommer att presenteras i kvartalsrapporten för Q3 som publiceras 23 november, 2023.