Intellego (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har den senaste tiden mottagit många frågor kring kassaflödet och kundfordringarna, varför bolaget nu informerar marknaden om detta.

Hittills i år har Intellego erhållit likvida medel till ett värde om ca 50-55 miljoner SEK i kundinbetalningar. Enligt de avtalade betalningsvillkor som är på plats, samt den prognos som föreligger, kommer Bolaget totalt att erhålla inbetalningar från kundfordringar om ca 120 miljoner SEK under 2023.

Under 2022 kom den största andelen av inkommande betalningar från Daros verksamhet vilket nu är på väg att skifta. Vi ser att en allt större andel av betalningarna inkommer till Intellego AB och dess dotterbolag, vilket följer den omsättningsökningen som Intellego AB nu börjat uppvisa.

Betalningstiden på fordringar varierar där flertalet har 30 dagars betalningsvillkor men det finns fordringar som har 90 dagars betalningstid eller längre. Ingen fordran utgör mer än 6 procent av bolagets totala omsättning. Kunderna har inte heller någon ångerrätt på lagda ordrar.

De fordringar som har de längsta betalningstiderna är relaterade till de aktiva LOI-projekt som Intellego har eller de större kunder som dotterbolaget Daro nu anskaffar då verksamheten växer.

Intellego har flera LOI-projekt där försäljning pågår parallellt med att större leveransavtal förhandlas. Det kan röra sig om en nästan helt ny produkt som lanseras varför kunderna inte vet exakt hur lång tid det tar att sälja en viss volym, de kan då beställa en större volym av Intellego som sedan testsäljs på den globala marknaden. Den kommersiella potentialen i dessa projekt är oftast över 100 miljoner SEK per år och Intellegos fokus är att skapa långsiktiga samarbeten med dessa aktörer. Det är också orsaken till att Bolaget i vissa fall erbjuder mer generösa betalningsvillkor än vanligt, dock alltid med tillägget att fakturan vara betald i sin helhet till ett visst datum. I de avtal där Intellego erbjuder längre betalningsvillkor innefattas även villkor för delbetalningar vilket ger Bolaget ett säkert kontinuerligt kassaflöde och en garanti för att avtalen efterlevs.

Blickar vi in i framtiden beräknas kundfordringarna att vara fortsatt höga, relativt sett, den kommande period, men sedan minska under 2024 för att nå en platå som är lägre än den nivån som kundfordringarna beräknas vara vid till slutet av 2023.

Som tidigare kommunicerats, har Intellego ett finansiellt mål om att nå ca 200 miljoner SEK i omsättning samt 80 miljoner SEK i EBIT under 2023 vilket står fast.