Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kommunicerade i oktober 2021 ett LOI med Heraeus Kina gällande utveckling av UVA-dosimetrar för härdningsprocesser. Nu har de första prototyperna testats i industriella processer av tredje part med positiva resultat.

Utvecklingen av dosimetrar för UVA-härdning, 365nm, går med de positiva testresultaten nu in i nästa fas. Mer utveckling behövs av dosimetern men ett stort steg för att få fram en kommersiell produkt har nu uppnåtts.

Parallellt med den tekniska utvecklingen pågår också den kommersiella diskussionen och både Bolaget och avtalspartnern ser en växande marknad för UVA-härdning.

Marknaden för UV-härdning är både global och växande, metoden används inom produktion av förpackningar, medicintekniska produkter, mobiltelefoner och andra produkter. Den globala marknaden beräknas uppgå till ca 16 miljarder USD 2030, och det är en produktionsteknik som vinner allt mer mark då den är miljövänlig och möjliggör hög produktivitet.