Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 augusti 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att välja Gregory Batcheller och Johan Möllerström till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist och Anders Ardstål kommer avträda från Bolagets styrelse i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträder. Styrelsen kommer således bestå av Gregory Batcheller, Johan Möllerström och Björn Wetterling.
 
Val av ny styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att välja Gregory Batcheller till styrelseordförande.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets nyvalda styrelseordförande Gregory Batcheller i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 60 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026 till en teckningskurs uppgående till 40 kronor per aktie förutsatt att Bolagets aktiekurs överstiger 75 kronor vid tiden för utnyttjandet av teckningsoptionerna.
 
Citat från Gregory Batcheller, ny styrelseordförande i Intellego
Först av allt vill jag tacka aktieägarna i Intellego Technologies för att de valt mig till styrelseordförande. Jag ser fram emot att tjäna er alla.
 
Jag har följt Intellego sedan starten 2011, både som rådgivare och som investerare. Intellego har en mycket intressant teknologiplattform med betydande tillväxtpotential som börjar realiseras. De olika produkterna kan användas inom flera affärsområden och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen för ytterligare tillväxt och utveckling av denna potential.
 
Intellego utvecklas mycket väl. Q2-rapporten kommer att publiceras på torsdag. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen och ledningsgruppen ta Intellego till nästa nivå, trots de senaste dagarnas skakiga start.”