Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade 23 september 2021 ett LOI med en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus (”Avtalsparten”), och som har en aktiv kundbas inom hortikulturbranschen. Utvärderingen av Intellegos teknik och marknadens efterfrågan har nu avslutats med positiva resultat enligt parterna, och förhandlingar om ett kommersiellt leveransavtal inleds.

Avsikten med det LOI som Intellego och Avtalsparten ingick var att ta fram produkter som kan hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning och kvalitet, samt att utvärdera marknadens efterfrågan på dessa produkter.

Att utvärderingen nu är genomförd med positiva resultat innebär att Intellego inleder kommersialiseringsfasen inom ett nytt användningsområde och för en ny global industri.

Avtalsparten är en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus med en omsättning på över 1 miljard USD