Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerade marknaden 30 juni kl 08:30 om vd Claes Lindahls totala ägande i bolaget. Det korrekta antalet aktier som Claes Lindahl äger per dags dato är 1 841 041 och inget annat.