I en analys av Intellegos Q3-rapport, som publicerats 1 december 2021, skriver Analyst Group att Intellego under året visat att det finns en hög efterfrågan på bolagets produkter och lovande avsiktsförklaringar talar för fortsatt tillväxt.

” Under det tredje kvartalet har Intellego signerat fem avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, och om ett eller flera av dessa avsiktsförklaringar utvecklas till leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för Bolaget. Därför, anser Analyst Group att det finns flera potentiella triggers under kommande kvartal, bl.a. är utvärderingen med amerikanska Ushio av såväl marknad som teknologi klar, där bolagen tillsammans kommer ge mer information under kommande veckor. Vidare har avsiktsförklaringen som Intellego ingick med ett amerikanskt medtech-bolag utvecklats till en pågående förhandling om avtal, vilket kan utgöra en potentiell trigger i aktien framgent.”

Läs hela analysen här.