I en analys av Intellegos Q1-rapport, som publicerats 14 juni 2022, skriver Analyst Group att Intellego materialiserat ett LOI till ett avtal vilket tryggar framtida kassaflöde. Värderingen justeras därför upp något.

Mot bakgrund av att Intellego har materialiserat ett LOI till ett avtal, vilket innebär ”säkrare” framtida kassaflöden, bör Intellego värderas högre till följd av att risken i framtida kassaflöden nu är lägre, allt annat lika. Detta medför, att vi har valt att höja målmultipeln, motsvarande P/S 7,3x (6,8) på 2023 års prognos, vilket utifrån en nettoomsättning om ca 62 MSEK, samt tillämpad diskonteringsränta om 12 %, ger ett potentiellt nuvärde per aktie om 19,3 kr (17,3) i ett Base scenario.”